Търси
в
Направи VIP

Учебници за студенти медици

12.00 лв.

РЪКОВОДСТВА И УЧЕБНИЦИ ЗА МЕДИЦИ И СЕСТРИ
(Цените са в български левове)

КОЛЕЖИ:

- с Ж. Таргов; И. Петрова-Кабадова; Е. Коцева-Юнакова; И. Таргова-Шопова - „Грижи за болния. За сестри” – 1975 г. – 8
- „Грижи за болното дете и сестринска техника. За сестри и акушерки”, под ред. на Й. Бакалов – 1990 г. – 10
- с И. Велчева; А. Джабарова-Попова – „Латински език. За колежи” – 2002 г. – 5
- С. Попов; Д. Пенев – „Анатомия и физиология на човека. За сестри” – 1974 г. – 13
- Д. Пенев; С. Белчева; Б. Пирьова – „Анатомия и физиология на човека. За всички профили” – 1985 г. – 17
- с А. Палов; П. Йотовски – „Анатомия на човека. За колежи” – 2002 г. – 8
- с „Анатомия. Атлас ръководство. За НСА” – 1995 г. – 8
- „Вътрешни болести. За сестри”, под ред. на А. Малеев - 1980 г. – 8
- И. Томов; В. Коларски; Л. Константинова; А. Аструг – „Вътрешни болести. За сестри” – 1990 г. – 10
- Л. Митов; В. Янкулова; А. Минков - „Вътрешни болести. За сестри” – 1971 г. – 7
- с И. Карамишев; Б. Господинов; Б. Иванов; Н. Ангелов – „Хирургия. За сестри” – 1975 г. – 8
- И. Петков; П. Михайлов – „Учебник по кожни и венерически болести. За сестри” – 1963 г. – 6
- с П. Михайлов; А. Бонев – „Кожни и венерически болести. За сестри” – 1990 г. – 8
- Р. Големинова; М. Матев – „Очни болести. За сестри” – 1977 г. – 6
- И. Вапцаров; Х. Митов; А. Ангелов – „Детски болести. За сестри” – 1978 г. – 8
- „Детски болести. За фелдшери”, под ред. на Ш. Ниньо – 1979 г. – 8
- Д. Ташков; П. Савов – „Акушерство и гинекология. За сестри” – 1976 г. – 7
- с Г. Ганев; В. Иванов – „Нервни и психични болести. За сестри” – 1972 г. – 6
- с „Психология и педагогика на ранното детство”, под ред. на Р. Драгошинова – 1991 г. – 10
- с „Интензивни грижи. За сестри”, под ред. на Й. Йорданов – 1983 г.; 1991 г. – 10
- Д. Кочанков; А. Челебиев; Н. Хекимов – „Обща физиотерапия. За сестри” – 1965 г. – 7
- Д. Кочанков; С. Краваев; В. Нинов – „Физиотерапия. За рехабилитатори” – 1971 г. – 8
- И. Крушков; И. Ламбев; С. Крушкова – „Фармакология. За сестри” – 1989 г. – 8
- Ив. Крушков; М. Марков; Т. Трайков – „Фармакология. За лаборанти” – 1998 г. – 8
- с Д. Павлов и кол. – „Клинични лабораторни изследвания. За лаборанти” – 1977 г. – 10
- с В. Борисов; К. Юрукова; П. Салчев - „Социална медицина. За колежи” – 1999 г. – 10
- с „Социална медицина”, под ред. на М. Мутафова – 2007 г. – 8
- с Н. Кръстева – „Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт. За колежи” – 2000 г. – 6
- с И. Стамболова – „Мениджмънт и етика в общата медицинска практика” – 2008 г. – 6
- с М. Митова – „Методика на обучението по практика в медицинските колежи” – 1998 г. – 7
- с Х. Милчева – „От традицията към иновацията при обучението на медицинските сестри и акушерките” – 2012 г. – 7
- С. Маркова – „Медицински стандарти по здравни грижи. За сестри, акушерки, лаборанти” – 2008 г. – 17

1 и 2 КУРС:

- с Д. Каданов; М. Балан; Д. Станишев – „Анатомия на човека” /Учебник атлас/ - т. 1 – 1964 г. – 25
- В. Ванков; К. Ичев – „Топографска анатомия” – 1980 г. – 10
- Г. Гълъбов; В. Ванков – „Анатомия на човека” – 1986 г. – 25
- Г. Гълъбов; В. Василев – „Repetitorium anatomicum” – 1972 г.; 1976 г. – 8
- R. Carola; J. Harley; C. Noback – “Human anatomy” – 1992 г. – 50
- „Словарь терминов и понятий по анатомии человека” – 1990 г. – 5
- Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – I т. – Косты, мышцы, внутренносты – 1952 г. – 60
- Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 2 – 1973 г. – 55
- Р. Д. Синельников; Я. Р. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 3 – 1992 г. – 45
- с В. Воробьев; Р. Синельников – „Атлас анатомии человека. Внутренносты” – 1948 г. – 35
- В. Воробьев; Р. Синельников – „Атлас анатомии человека. Ангиология” – 1948 г. – 35
- В. Воробьев; Р. Синельников – „Атлас анатомии человека. Неврология” – 1948 г. – 50
- Johannes Staudt – “Kleiner Anatomischer Atlas mit Begleittext” – 1985 г. – 20
- c C. Toldt; F. Hochstetter – “Anatomischer atlas. Topographische und systematische anatomie des menschen” – Band 1 (Skelettsystem, kopf- und halseingeweide) – 1975 г. – 50
- R. Bertolini; G. Leutert – “Atlas der anatomie des menschen nach systematischen und topographischen gesichtspunkten” – Band 3 – Kopf und hals, gehirn, ruckenmark und sinnesorgane – 1982 г. – 40
- J. Sobotta – “Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen” – 1.Teil – Knochen, Bander, Gelenke, Regionen und Muskeln – 1919 г. – 40
- с J. Sobotta – „Atlas d’anatomie humaine“ – 2e volume – Thorax, Abdomen, Bassin, Membre pelvien, Peau – 1986 г. – 60
- с/к „Анатомически атлас” по В. Шпателхолц – 1-2 т. – Кости, свързвания на костите и мускули; Вътрешности, съдова система, нервна система и сетивни органи – 1946 г. – 70
- с Ф. Бланшмезон; Ф. Грени – „Атлас по анатомия на повърхностните вени на долните крайници” – 10
- В. Овчаров; Ц. Такева – „Цитология, обща хистология, обща ембриология” – 1996 г.; 2009 г. – 15
- „Атлас по хистология”, под ред. на П. Петков – 1994 г. – 17
- Е. Чакъров; Ч. Начев – „Атлас клетка и тъкани” – 1984 г. – 10
- с П. Ангелов – „Атлас по зоология. Безгръбначни животни” – 1982 г. – 10
- с Х.- В. Байер и кол. – „Наръчник по биология” – 1981 г. – 10
- Helena Curtis – “Biology” – 1968 г. – 30
- с „Биология”, под ред. на И. Ватев – 2006 г. – 13
- с „Биология”, под ред. на Р. Попиванов; Б. Ботев – 1987 г. – 10
- Р. Попиванов; Б. Ботев; Л. Наков; К. Киров – „Сравнителна анатомия на гръбначните” – 1971 г.; 1995 г. – 12
- Р. Попиванов; Б. Ботев; М. Цонева – „Паразитология” – 1974 г. – 8
- с М. Василевска-Декова – „Биология на паразитите” - 1993 г. – 8
- с М. Василевска-Декова; В. Сарафян; И. Ватев – „Паразитология” – 2002 г. – 10
- с И. Ватев и кол. - „Паразитология” – 2003 г. – 12
- М. Гусийска; Ив. Табакова – „Учебник по български език за чужденци” – 1987 г. – 7
- с „Учебник по химия”, под ред. на С.Робев – 1998 г.; 2004 г. – 20
- M. Nikolov and coll. – “Practical course of CHEMISTRY for medical students” – 2009 г. – 13
- Н. Цоневска; Г. Грозданов – “Manuel de francais” - 1962 г. – 5
- “An English Textbook for Students of Medicine, Pharmacy and Stomatology” – 1986 г. – 8
- Ю. Елисеенков; Ю. Токарев – „Русско – английский медицинский словарь” – 1975 г. – 15
- с Х. Босев – „С английски език в медицинската практика” – 1993 г. – 10
- с В. Николова; И. Колева – “Lingua latina medicinalis” – 1996 г.; 2005 г. – 13
- Ад. Златарска; А. Иванова - „Латински език” – 1972 г. – 5
- с М. Войнов; А. Милев – „Латинско – български речник” – 1971 г. – 50
- М. Войнов; А. Милев – „Латинско – български речник” – 1937 г. – 30
- Г. Арнаудов; Г. Тодоров; П. Стоянов – „Медицинско – фармацевтически речник” (латинско – български) – 1948 г. – 20
- Г. Арсланян; Я. Шубов – „Русско – латино – арабский медицинский словарь” – 1993 г. – 50
- с П. Пенов – „Гръцко-български и българо-гръцки медицински речник” – 35
- с Ц. Воденичаров; С. Попова – „Медицинска етика” – 2003 г. – 10
- „Физиология”, под ред. на Н. Начев – 1985 г. – 15
- R. Berne; M. Levy – “Principles of Physiology” – 1990 г. – 50
- „Физиология человека” – 1985 г. – 5
- к Е. Бабски и кол. – „Физиология на човека” – 1980 г. – 15
- с Г. Косекова – „Тестове по биохимия” – 1999 г. – 7
- М. Апостолов – „История на медицината” – 1981 г. – 5
- с М. Апостолов; П. Иванова – „История на медицината и сестринството” – 1998 г. – 10

3 и 4 КУРС:

- с „Въведение в здравния мениджмънт”, под ред. на В. Борисов – 1995 г. – 8
- с В. Борисов – „Стратегически здравен мениджмънт” – 2006 г. – 13
- с В. Борисов; З. Глутникова; К. Юрукова – „Социална медицина” – 1996 г. – 10
- “Genetics” – 1996 г. – 25
- к Ф. Айала; Дж. Кигер – „Съвременна генетика” – 1987 г. – 40
- к Г. Генчев; Я. Енчев – „Генетика” – 1988 г. – 13
- к Р. Белчева; М. Топашка – „Практичеки занятия по генетика” – 1990 г. – 8
- „Медицинска генетика в клиничната практика”, под ред. на Д. Тончева – 1999 г. – 15
- с „Тестове по медицинска генетика”, под ред. на Д. Тончева – 2004 г. – 8
- с „Тестове по фармакология“, под ред. на И. Ламбев – 2002 г. – 10
- с М. Караиванова; Н. Данчев – „Фармакология. За студенти и специализанти” – ч. 1 – 2001 г. – 15
- с „Патологична физиология”, под ред. на Р. Лолов; Д. Митков – 1998 г. – 15
- с „Обща и специална патологична анатомия”, под ред. на М. Златева – 1988 г. – 13
- John Kissane – “Anderson’s PATHOLOGY” – vol. 1-2 – 1990 г. – 100
- В. Серов; Н. Ярыгин; В. Пауков – „Патологическая анатомия. Атлас” – 1986 г. – 35
- “Repetitorium pathologoanatomicum”, под ред на М. Златева – 1994 г. – 8
- с „Вътрешни болести”, под ред. на А. Малеев – т. I-III – 1980 г. – 40
- с „Вътрешни болести”, под ред. на А. Малеев – т. I – Пропедевтика – 1980 г.; 1988 г. – 17
- с „Вътрешни болести”, под ред. на Ч. Начев – т. I – Пропедевтика – 1997 г. – 20
- с „Вътрешни болести”, под ред. на Ч. Начев – т. II – Клиника /Пневмология, кардиология, ендокринология/ – 1994 г. – 25
- „Вътрешни болести”, под ред. на Ч. Начев – т. IV – Терапия – 1994 г. – 15
- „Функционална диагностика на вътрешните болести”, под ред на Й. Белоев – 1979 г.; 1984 г. – 10
- с „Медицина на бедствените ситуации (катастрофите). Справочник”, под ред. на В. Драгнев – 2004 г. – 12
- с „Хигиена и професионални болести”, под ред. на М. Луканов – 1983 г. – 10
- Д. Дочев – „Клинична лаборатория” – 1985 г. – 12
- с „Ушни, носни и гърлени болести”, под ред. на В. Павлов – 1983 г. – 10
- „Очни болести”, под ред. на С. Дъбов – 1987 г. – 10
- с „Учебник по очни болести”, под ред. на И. Маждракова-Чалманова – 1994 г. – 15
- с „Неврология”, под ред. на С. Янчева – т. 1 („Обща неврология”); т. 2 („Клинична неврология”) – 1999/2000 г. – 35
- с С. Божинов – „Неврология” – 1978 г. – 15
- с „Нервни болести”, под ред. на И. Георгиев; С. Божинов – 1982 г. – 10
- с „Нервни болести”, под ред. на Б. Йорданов – 1987 г. – 10
- с „Дерматология и венерология”, под ред. на Н. Златков – 1988 г. – 10
- „Пропедевтика на хирургичните болести”, под ред. на К. Енев – 1983 г. – 10
- Я. Добрев; П. Мишев – „Специална хирургия” – 1972 г. – 8
- с „Хирургични болести” – т. 2, под ред. на С. Баев – 1993 г. – 18
- с Б. Хаджистамов; Г. Балчев; Ж. Желев – „Ортопедия и травматология на опорно-двигателния апарат” – 1972 г. – 20
- „Клинична фармакология. Учебник и ръководство” – 1993 г. – 15
- с Х. Куманов – „Урология” – 2010 г. – 15

5 и 6 КУРС:

- с А. Мунтау – „Педиатрия” – 1996 г. – 20
- с „Педиатрия”, под ред. на Ш. Ниньо – 1985 г. – 13
- с И. Щъркалев; Л. Ламбрев – „Акушерство” – 1978 г. – 17
- с И. Щъркалев; Б. Папазов – „Учебник по акушертво” – 1954 г. – 8
- с И. Щъркалев – „Учебник по гинекология” – 1954 г. – 7
- с И. Щъркалев – „Гинекология” – 1964 г. – 13
- „Гинекология”, под ред. на Б. Василев – 1983 г. – 10
- с „Гинекология”, под ред. на К. Мирков – 1988 г. – 10
- с „Психиатрия”, под ред. на И. Темков – 1983 г. – 10
- „Психиатрия”, под ред. на Х. Христозов – 1988 г. – 10
- С. Раданов – „Съдебна медицина” – 1980 г.; 1984 г. – 10
- с „Физикална терапия”, под ред. на Й. Гачева; М. Рязкова; Н. Тодоров – 1993 г. – 13
- Л. Николова; С. Йонков; Н. Тодоров; С. Стаматов – „Физиотерапия” – 1984 г. – 8
- Б. Тасков; В. Зозиков – „Инфекциозни болести” – 1973 г. – 8
- Д. Братованов; Е. Гъбев; К. Кузмов – „Епидемиология” – 1974 г. – 5
- „Тропическа медицина”, под ред. на Б. Зографски – 1980 г. – 15

РЪКОВОДСТВА:

- С. Гладилов; Ж. Павлова; А. Чешмеджиева; Ц. Петрова – „Икономика на здравеопазването. Ръководство за практически упражнения” – 2004 г. – 15
- „Ръководство за дисекционни упражнения по анатомия”, под ред. на Г. Гълъбов – 1988 г. – 5
- „Ръководство по биология”, под ред. на Р. Попиванов; Б. Ботев – 1974 г. – 7
- с И. Георгиев - „Ръководство по хистология и ембриология на човека” – 1992 г. – 10
- с „Ръководство по химия”, под ред. на С. Робев – 2006 г. – 15
- с „Ръководство по биофизика”, под ред. на Р. Петрова – 1986 г. – 10
- с „Ръководство по физиология”, под ред. на А. Логофетов – 2003 г. – 10
- „Ръководство по физиология”, под ред. на Б. Пирьова – 1990 г. – 5
- „Ръководство по микробиология”, под ред. на Г. Митов – 1990 г. – 10
- с „Ръководство по микробиология”, под ред. на Г. Капрелян; Ю. Дончева – 2000 г. – 13
- с „Ръководство по обща и оперативна хирургия”, под ред. на В. Димитрова – 2004 г. – 12
- „Ръководство по пропедевтика на хирургичните болести”, под ред. на Г. Милков – 1990 г. – 10
- „Ръководство по пропедевтика на хирургичните болести”, под ред. на Г. Ганчев – 1984 г. – 10
- с „Ръководство по клинична хирургия”, под ред. на С. Баев – 1989 г. – 13
- „Ръководство по патофизиология”, под ред. на Н. Попова 1984 г. – 7
- „Ръководство по хистопатология”, под ред. на Г. Михайлов – 1978 г. – 8
- с „Ръководство по неврология”, под ред. на С. Божинов – 1978 г. – 10
- „Ръководство по дерматология и венерология”, под ред на Н. Златков – 1990 г – 5
- с „Ръководство по ушни, носни и гърлени болести”, под ред. на В. Павлов – 1979 г. – 8
- „Ръководство по очни болести”, под ред. на К. Хантова – 1988 г. – 7
- „Ръководство по социална хигиена”, под ред. на К. Гаргов – 1985 г. – 5
- „Ръководство по медико-санитарна защита”, под ред. на Й. Наумов – 1979 г. – 5
- c „Ръководство по акушерство и гинекология”, под ред. на И. Щъркалев – 1975 г. – 10
- „Ръководство по акушерство и гинекология”, под ред. на К. Мирков – 1985 г. – 5
- „Ръководство по епидемиология”, под ред. на П. Георгиев – 1990 г. – 5
- „Ръководство по инфекциозни болести”, под ред. на М. Радев – 1990 г. – 5
- „Ръководство по психиатрия”, под ред. на И. Темков – 1978 г. – 8
- „Ръководство по урология”, под ред на Н. Атанасов – 1976 г. – 5
- „Ръководство по съдебна медицина”, под ред. на Ст. Раданов –2006 г. – 10
- „Ръководство по анестезиология и реанимация”, под ред. на Й. Йорданов – 1978 г.; 1993 г. – 10
- „Въпроси за изпитен тест по педиатрия”, под ред. на И. Калев – 2001 г. – 6

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
veroslav.manov@abv.bg
  •  Изпрати запитване
  • Тел: 0887480191


  • София
  • Дата на публикуване: 20.11.2015

Обява №: 119316


Подобни обяви в София: