Търси
в
Направи VIP

спешно дарение

34.00 лв.

Здравейте
Първо, трябва да се представя, г-н Гюнтер-Клаус Пирнтке, живея в Германия по здравословни причини. Бивш асистент в отдела по финансовите въпроси на италианско-тунизийската петролна компания (SAF-SITEP) от френски произход, където служих 09 години. След дълъг размисъл реших да ви изпратя това писмо. Много бих искал, а не вашият посредник, да инвестирам в хуманитарна помощ. това, което разкри резултатът от моите различни анализи според My Doctor Mr Jean LEDORCQ.
като взех предвид здравословното си състояние, взех това решение да инвестирам в хуманитарна помощ в полза на деца в неравностойно положение.
Моят план е да сложа във ваше притежание сума от около 500 000 евро с единствената цел да помогнете на хора в нужда. Винаги съм искал да помагам, да обръщам внимание на условията на живот на другите, но в сегашното си положение не мога да направя нищо. Както се казва във 2 Коринтяни 9:7-8 (всеки човек трябва да дава това, което е решил в сърцето си, без скръб или принуда, защото Бог обича радостния дарител и Бог може да направи всякакви благодат за вас, така че във всичко, по всяко време, всичко, от което се нуждаете, изоставя ви във всички добри дела. Радостта ми би била голяма, ако можете да продължите моите хуманитарни дела. Затова ще се радвам да ви завещая тази сума и без да искам нищо в замяна с изключение на това, че ми обещаваш да реализираш тези произведения, след като станеш притежание.
Освен всичко друго, тук са по някакъв начин различните произведения, които са ми на сърце, тоест произведенията, които бих искал да изпълните чрез това дарение.
- Помагайте на хора с увреждания от всякакъв вид
- Помогнете на сираците
- Помагайте на вдовиците
изброих различните му точки, защото това са нещата, за които бях най-загрижен в този несъвършен свят или предпочитах да оставя парите си в банкови сметки, докато умрат. Не съм от този тип правилни хора, за които се обърнах към вас. Затова преброих на вас, за да може този проект да види бял свят. Молитвата ми винаги е била да срещна някой добросъвестен, отговорен човек, някой, който има душа, чувствителна към мизерните условия на обитателите на този свят и вярвам, че вие ​​сте този човек, когото толкова много да търсите, защото това е божествено провидението, което ме насочва към теб. Още веднъж радостта ми ще бъде голяма, само ако приемете предложението ми. Моля, отговорете ми на моя имейл адрес по-долу.
gunter.pirntke@aol.com


Господ да те благослови
Дарител: Гюнтер-Клаус Пирнтке
  •  Изпрати запитване
  • Тел: 0655776666


  • Аксаково
  • Дата на публикуване: 20.11.2022

Обява №: 269515