Търси
в
Направи VIP

Проектиране и узаконяване

1.00 лв.

ПРОЕКТИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ НА СГРАДИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ.
УЗАКОНЯВАНЕ НА МАГАЗИНИ, КАФЕНЕТА, ОФИСИ, АПТЕКИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, ФРИЗЬОРСКИ САЛОНИ И ДР.
Фирмата извършва услуги по съгласуване на проектите и обектите с ВСИЧКИ ИНСТАНЦИИ:
• Становища и Разрешения от „Софийска Вода”
• Становища и Разрешение за мощност от „Електроразпределение”
• Становища от Пожарните служби
• Съгласуване с РИОКОЗ
• Съгласуване с Агенция по Геодезия и Кадастър
• Съгласуване и Получаване на данни от УАГ
• Виза за проектиране. Съгласуване на проектите и Разрешения за строеж от Общините.
• Строителен надзор и Въвеждане на обектите в експлоатация.
Акт за ползване.
Проектантският колектив извършва цялостно проектиране на сгради по всичките 8 части, които се изискват по Нормативни документи: Архитектурна, Конструктивна, ВиК, ОВ, Електро, Вертикална планировка, ПБЗ /План по безопасност и здраве/, ПБ /Пожарна безопасност/.
По решение на Гл. Архитект на Общината допълнително изготвяме и проекти по части: Енергийна ефективност, Технологична, ПУСО /Проект за управление на строителните отпадъци/, Озеленяване, Пътни подходи, Паркинги, Геология и др.
Изготвяме Комбинирана скица, Вертикална планировка.
Извършваме Геодезически измервания, Трасиране на сгради, огради, имотни граници и др.

Фирмата извършва пълна Проектантска услуга и всички Съгласувателни процедури, като клиентът получава всичко в завършен и готов вид.


За контакти: 0888/318 788
E-mail: petar_bojanov@abv.bg
инж.Петър Боянов
  •  Изпрати запитване
  • Тел: 0888318788


  • София
  • Дата на публикуване: 17.06.2019

Обява №: 222300


Подобни обяви в София: