Търси
в
Направи VIP

Научни книги по история

15.00 лв.

ИСТОРИЯ

(Цените са в български левове)

- с Димитър Ангелов – „Образуване на българската народност” – 1971 г. – 25
- с „Българска военна история. Подбрани извори и документи” – т. 1, съст. Димитър Ангелов – 1977 г. – 25
- к Д. Косев; Х. Христов; Д. Ангелов – „Кратка история на България” – 1962 г. – 12
- с БАН – „История на България” – т. 1 (До Освобождението) – 1954 г. – 15
- с БАН – „Кратка история на България” – 1958 г. – 12
- т Васил Василев – „История на България. Кратък очерк” – 1981 г. – 8
- с/т Жак Натан – „Стопанска история на България” – 1957 г. – 12
- с Васил Златарски – „История на българската държава през средните векове” – т. 1 (Първо българско царство), ч. 1 (Епоха на хуно-българското надмощие) – фототипно – 1994 г. – 20
- с Васил Златарски – „История на българската държава през средните векове” – т. 1 (Първо българско царство), ч. 2 (От славянизацията на държавата до падането на Първото царство) – фототипно – 1994 г. – 25
- с Васил Златарски – „История на българската държава през средните векове” – т. 3 (Второ българско царство. България при Асеневци /1187 – 1280/) – фототипно – 1994 г. – 20
- с Стойчо Стефанов – „Военна мощ и дипломация на ханство България” – 1994 г. – 12
- к Михаил Андреев – „Българската държава през Средновековието” – 1974 г. – 8
- к А. Кузев; В. Гюзелев – „Български средновековни градове и крепости” – т. 1 (Градове и крепости по Дунав и Черно море) – 1981 г. – 13
- т „Велико Търново 1185 – 1985”, под ред. на Н. Ковачев – 1985 г. – 15
- т „Кюстендил и кюстендилско” /сборник/ - 1973 г. – 10
- к „София през вековете” – т. 1-2 – 1989/91 г. – 25
- с Кунка Григорова – „Монетите на Сердика” – 1985 г. – 1
- к „Бележити българи” – т. 1 (681 – 1396) – 1967 г. – 15
- к „Бележити българи” – т. 3 (1396 – 1878) – 1969 г. – 15
- к Владимир Топенчаров – „Константин-Кирил Философ. АБВ на Ренесанса” – 1984 г. – 6
- к Иван Богданов – „Кирил и Методий” – 1987 г. – 7
- к Мария Тодорова – „Подбрани извори за историята на балканските народи XV – XIX век” – 1977 г. – 15
- с „Одринският мир от 1829 г. и балканските народи”, под ред. на С. Дамянов; С. Димитров – 1981 г. – 10
- к „Българско възраждане. Христоматия по история на България – ч. 2” – 1969 г. – 20
- к Николай Генчев – „Българско възраждане” – 1988 г. – 15
- к Николай Генчев – „Васил Левски” – 1987 г. – 13
- к Николай Генчев – „Социално-психологически типове в българската история” – 1987 г. – 12
- с Николай Генчев – „Българската култура XV – XIX век” – 1988 г. – 15
- к Георги Нешев – „Волентирите на Джузепе. Българи в отрядите на Гарибалди” (с автограф на автора) – 1988 г. – 8
- с Александър Бурмов – „Избрани произведения” – т. 3 („Български революционен централен комитет (1868 – 1877)”; статии) – 1976 г. – 20
- с Васил Левски – „Свята и чиста република” (писма и документи) – 1971 г. – 5
- с Васил Левски – „Народе????” (писма, личен бележник) – 2002 г. – 15
- с „Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд” – 1987 г. – 25
- к „Ботевите четници разказват. Сборник от писма, документи и материали”, съст. Никола Ферманджиев – 1975 г. – 17
- к И. Унджиев; Ц. Унджиева – „Христо Ботев – живот и дело” – 1975 г. – 35
- к Иван Унджиев – „Васил Левски. Биография” – 1980 г. – 20
- к Иван Унджиев – „Георги Бенковски. Биография” – 1983 г. – 17
- к Захари Стоянов – „Записки по българските въстания” – 1976 г. – 8
- к Христо Гандев – „Априлското въстание – 1876” – 1976 г. – 15
- к К. Косев; Н. Жечев; Д. Дойнов – „История на Априлското въстание” – 2006 г. – 17
- к „Оборищенци. Народните представители от 1876 г.” (сборник очерци) – 1972 г. – 10
- с Андрей Пантев – „Българският Април 1876 в Англия и САЩ” – 1996 г. – 10
- с Андрей Пантев – „Англия срещу Русия на Балканите 1879 – 1894” – 1972 г. – 10
- к Михаил Грънчаров – „Плевен и плевенският край през Възраждането” – 1989 г. – 5
- к „Копривщица” – 1980 г. – 8
- к Петко Теофилов – „Копривщица. Пътеводител” – 1966 г. – 4
- с Георги Вълков – „Руските учители на българското воинство” – 1977 г. – 10
- Цонко Генов – „Освободителната война 1877-1878” – 1978 г. – 15
- с Емил Георгиев – „Епопея на освободителната борба на българския народ в славянските литератури” – 1976 г. – 8
- с „Освобождението 1878. Спомени” – 1978 г. – 20
- т „Шипка говори. 1877 – 1947” – 1947 г. – 2
- т И. Кепова – „Нашите двойни освободители” – 1950 г. – 2
- с Дойно Дойнов – „Под небето на Пирин. 130 години от Кресненско-разложкото въстание 1878-1879 г. Документи и публикации” – 2008 г. – 13
- с „Спомени за Учредителното събрание от 1879 г.” – 1979 г. – 13
- с Министерство на външните работи – „Външната политика на България. Документи и материали” – т. 1 (1879 – 1886) – 1978 г. – 30
- с Минчо Семов – „Великите сили и българската национална драма” – 1991 г. – 10
- с „Спомени на Екатерина Каравелова” – 1984 г. – 10
- к „Македония. Сборник от документи и материали” – 1978 г. – 30
- с „Освободителното движение в Македония и Одринско. Спомени и материали” /фототипно/ - 1 т. – 1983 г. – 20
- к Константин Пандев – „Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878 – 1903” – 1979 г. – 13
- с Христо Силянов – „Писма и изповеди на един четник. Спомени от Странджа. От Витоша до Грамос” – 1984 г. – 15
- к „Освободителната борба на българите в Македония и Одринско 1902/1904. Дипломатически документи” – 1978 г. – 25
- к Любомир Панайотов – „Илинденско – Преображенско въстание 1903” – 1983 г. – 10
- с „Английският печат за Илинденско – Преображенското въстание 1903 г.”, съст. Златина Николова – 1998 г. – 17
- к Димитър Гоцев – „Национално-освободителната борба в Македония 1912 – 1915” – 1981 г. – 12
- к Костадин Палешутски – „Македонското освободително движение след Първата световна война (1918 – 1924)” – 1993 г. – 10
- с Костадин Палешутски – „Югославската комунистическа партия и македонският въпрос 1919 - 1945” – 1985 г. – 13
- с Л. Панайотов; К. Палешутски; Д. Мичев – „Македонският въпрос и Българо – Югославските отношения” – 1987 г. – 12
- с Коста Църнушанов – „Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него” – 1992 г. – 15
- с Коста Църнушанов – „Сръбски и хърватски свидетелства за българската народност в Македония” – 8
- к Божидар Димитров – „Десетте лъжи на македонизма” – 2000 г. – 5
- к Божидар Димитров – „Истинската история на Балканската война” – 2007 г. – 5
- к Божидар Димитров – „Войните за национално обединение – 1912-13; 1915-18” – 2001 г. – 5
- с Симеон Радев – „Конференцията в Букурещ и Букурещкият мир от 1913 г.” – 1992 г. – 8
- с „Международни отношения на Балканите 1918 – 1939 (Историографски изследвания)”, под ред. на Симеон Дамянов – 1984 г. – 10
- к Михаил Геновски – „Александър Стамболийски – отблизо и отдалеко” – 1982 г. – 7
- с „Септемврийското антифашистко въстание 1923 г. Документи и материали” – т.1-2 – 1973/83 г. – 40
- с „България – непризнатият противник на Третия райх. Документи” – 1995 г. – 15
- к Стефан Груев – „Корона от тръни. Царуването на Борис III 1918-1943” – 1991 г. – 10
- с Царица Йоанна – „Спомени” – 1991 г. – 10
- к Богдан Филов – „Дневник” – 1990 г. – 12
- с Давид Овадия – „Леваневски” – 1978 г. – 3
- т Стефан Коларов – „Шестимата от дело № 585/1942” – 1989 г. – 6
- т Кольо Колев – „Началник-щабът на зоната” – 1989 г. – 4
- т Мирчо Асенов – „Горещи пътеки. Спомени” – 1982 г. – 3
- т Славчо Радомирски – „През огън и куршуми. Спомени” – 1962 г. – 3
- с Х. Манов – „Батак в борбата против капитализма и фашизма” – 1980 г. – 1
- т Недю Недев – „Секретни операции. Офицер от разузнаването попада в полицията” – 1988 г. – 6
- к „1300 години на стража” – 1978 г. – 18
- к „България 1300. Институции и държавна традиция. Доклади” – 1981 г. – 15
- с „Български конституции и конституционни проекти” – 1990 г. – 8
- к „Из историята на Българското книжовно дружество 1869 – 1911” – 1994 г. – 8
- к „Материали по история на БКП (1885-1925)” – 1968 г. – 3
- к В. Коларов; Тр. Костов; В. Червенков; Р. Леви; К. Драмалиев; Е. Стайков – „Лекции и материали по историята на Българската работническа партия (комунисти)” – 1947 г. – 20
- к „Пети конгрес на Българската комунистическа партия – 1948 г.” (стенографски протоколи) – ч. 1 – 20
- к Стела Благоева – „Георги Димитров” – 1951 г. – 3
- к Владимир Костов – „Българският чадър” – 1990 г. – 4
- с Георги Сотиров – „Турските терористи и аз, един от Шесто” – 1991 г. – 5
- т „Военни контраразузнавачи разказват” – 1986 г. – 10
- с Васил Мирчовски – „Въглени под пепел” (Изповед на един лагерист) – 1998 г. – 5
- к Ангел Бонев – „Към Дело №1” – 1991 г. – 3
- с Тодор Живков – „Срещу някои лъжи” – 1993 г. – 10
- с „Делото „Живков”. Обвинение, защита, съд” (Сборник документи) – 1994 г. – 15

к К. В. Керам – „Най-древният жител на Америка” – 1987 г. – 18
- к К. В. Керам – „Богове, гробници и учени” – 1988 г. – 18
- к Анри-Пол Ейду – „Истини и загадки на археологията” – 1976 г. – 10
- с М. Герасимов – „Основы восстановления лица по черепу” – 1949 г. – 20
- с ЛюисМорган – „Първобитното общество” – т. 1-2 – 1939 г. – 30
- с Хендрик Вилем ван Луун – „История на човечеството” – 1944 г. – 15
- т Хайнц Нойкирхен – „Пиратите” – 1981 г. – 8
- т Хайнц Нойкирхен – „Пираты” – 1980 г. – 7
- к М. Тачева; А. Данов; В. Станчева – „Кратък исторически справочник. Част 1: Старият свят” – 1980 г. – 12
- к В. И. Авдиев – „История на Древния изток” – 1989 г. – 15
- с „История на Древна Гърция”, под ред. на В. Авдиев и колектив – 1976 г. – 20
- с/к Херодот – „История” – ч. 1-2 – 1986 г./1990 г. – 45
- с Херодот – „Исторически новели” – 1982 г. – 10
- с Тукидид – „Избрани страници” – 1988 г. – 15
- с Тукидид – „История на Пелопонеската война” – 1979 г. – 25
- к Гаврил Кацаров – „Лекции по гръцка история” – 1940 г. – 15
- с Илья Шифман – „Александр Македонский” – 1988 г. – 5
- с Ксенофонт – „Киропедия” – 1976 г. – 15
- к Плутарх – „Избрани животописи” – 1969 г. – 10
- к Тит Ливий – „История на Рим” – 1978 г. – 4
- к Тит Ливий – „Достопаметни герои и деяния” – 1989 г. – 10
- с Марк Тулий Цицерон – „Избрани писма” – 1983 г. – 8
- с Марк Тулий Цицерон – „Етически трактати” – 1984 г. – 6
- с Марк Тулий Цицерон – „Избрани речи” – 1983 г. – 15
- с Светоний – „Дванадесетте цезари” – 1981 г. – 10
- с Александер Кравчук – „Юлий Цезар” – 1975 г. – 7
- и Александер Кравчук – „Октавиан Август” – 1979 г. – 6
- к Робер Етиен – „Всекидневният живот в Помпей” – 1983 г. – 20
- с „История на Древния Рим”, под ред. на А. Бокщанин; В. Кузищин – 1976 г. – 18
- к „Христоматия по история на стария свят”, съст. Христо Данов – 1976 г. – 17
- с „Художествено-документална христоматия по история на стария свят” – 1974 г. – 8
- „Христоматия по история на средните векове” – ч. 1 – 1975 г. – 15
- с „Христоматия по история на средните векове”, съст. С. Маслев; Г. Гавраилов; И. Шапкарев – 1976 г. – 10
- с И. Шапкарев; Ц. Бонева; М. Йонов - „История на Средните векове” – 1963 г. – 13
- к Йордан Николов; Колинка Исова – „Средновековието” – 1994 г. – 10
- с В. Вачкова; Т. Борисова-Петрова; В. Нинов – „В търсене на истинското Средновековие” – 2009 г. – 15
- с „История на Средните векове”, под ред. на С. Сказкин – т. 2 – 1956 г. – 20
- с Прокопий Кесарийски – „Тайната история” – 1983 г. – 8
- к Димитър Ангелов – „История на Византия” – ч. 1 – 1976 г. – 15
- к Димитър Ангелов – „История на Византия” – ч. 3 – 1976 г. – 10
- к Димитър Ангелов – „Византия – духовна култура” – 1994 г. – 15
- Георги Бакалов – „Византия” – 2000 г. – 15
- с Стивън Рънсиман – „Падането на Константинопол” – 1971 г. – 13
- к „Нова история” – ч. 1 (от Английската революция до 60-те год. на XIX век) – 1977 г. – 20
- с Алберт Собул – „Очерк по история на Френската революция” – 1978 г. – 20
- с Христо Глушков – „Френската революция 1789 – 1799” – 1989 г. – 10
- к „Мирабо. Дантон. Марат. Оратори на Великата френска революция” – 1989 г. – 12
- т Андрей Пантев – „Американската буржоазна революция 1776 – 1789” – 1977 г. – 8
- к „Документи на американската демокрация” – 1990 г. – 3
- к Нешо Давидов – „Парижката комуна” – 1971 г. – 5
- к Николай Ирибаджаков – „Клио перед судом буржуазной философии” – 1972 г. – 3
- к „Ленин. Владимир Илич. Краткая биография” – 1955 г. – 4
- к „В. И. Ленин. Кратка биография” – 1955 г. – 4
- к „В. И. Ленин. Кратък биографичен очерк” – 1974 г. – 3
- к „История на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики)” – 1945 г. – 10
- „Тяхната борба” (Адолф Хитлер – „Моята борба”; Йосиф Сталин – „Основите на ленинизма”) – 1991 г. – 10
- т Анна Ларина /Бухарина/ - „Незабравимото” – 1990 г. – 5
- с Желю Желев – „Фашизмът” – 1990 г. – 8
- к Д. Мельников; Л. Черная – „Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер” – 1991 г. – 8
- к Г. Георгиев – „Хроника на Втората световна война” – 1975 г. – 12
- с Георгий Жуков – „Спомени и размисли” – 1969 г. – 15
- с Дуайт Айзенхауер – „Кръстоносният поход в Европа” – 1986 г. – 13
- с Стъдс Търкъл – „Добрата война” (Втората световна война в разказите на очевидци) – 1988 г. – 5
- т Джим Шедън; Норман Франкс – „Боен пилот” – 1998 г. – 7
- т „Две години борба на Гръцката демократична войска” – 1948 г. – 2
- к Н. Ермашов – „Сун Ят-сен” – 1966 г. – 4
- к „Христоматия по най-нова обща история” – 1988 г. – 6
- к „Хрестоматия по новейшей истории (1945 – 1974)” – 1976 г. – 4
- и А. Громико; А. Кокошин – „Братя Кенеди” – 1988 г. – 8
- т Ю. Рот; Б. Ендер – „Зад кулисите на властта” – 1987 г. – 8
- с Тиери Мейсън – „11 септември 2001. Ужасната измама” – 2002 г. – 10

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
veroslav.manov@abv.bg
  •  Изпрати запитване
  • Тел: 0887480191


  • София
  • Дата на публикуване: 20.11.2015

Обява №: 119323


Подобни обяви в София: