Търси
в
Направи VIP

Лиценз №70 - 00 - 201за електромонтаж на гръмоотводи мълниезащита.Ел.лабораторрия узаконяване АКТ 16ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА ГРЪМООТВОД ЕЛЕКТРИЧЕСКАЛАБОРАТОРИЯ АКТ 16. гр.София и цяла България приемливи цени гаранция. Лиценз за електромонтаж строителство и ремонт на мълниезащита гръмоотвод въздушни и кабелни линии до 1000 v. Измерване и узаконяване на електро инсталации, физични фактори на работната среда, подготовка на документи за АКТ 16 за въвеждане на сгради в експлоатация Електролаборатория. -Електроизмервания Съпротивление на защитни заземителни уредби Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби Импеданс на контура Фаза-защитен проводник Съпротивление на изолация Защитни прекъсвачи допирно напрежение, време на изключване -Физични фактори на работната среда Микроклимат в работна и битова среда Температура на въздуха Скорост на движение на въздуха Относителна влажност на въздуха Изкуствено осветление в работна и битова среда - осветеност -Шум в работна среда Дневно ниво на експозиция на шум Върхово ниво на звуково налягане Ниво на шум Еквивалентно ниво на шум -Шум в помещения на жилищни и обществени сгради Еквивалентно ниво на шум -Климатични и вентилационни инсталации Скорост на движение на въздушния поток Дебит на въздушния поток -Курсове за придобиване квалификационни групи по безопасност на труда.


  • София
  • Дата на публикуване: 17.05.2020

Обява №: 237279


Подобни обяви в София: