Търси
в
Направи VIP

Литература по образна диагностика

15.00 лв.

КНИГИ ПО РЕНТГЕНОЛОГИЯ

(Цените са в български левове)

- с А. Николов; Б. Бърлиев – „Клинична рентгенология” – 1964 г. – 10
- „Рентгенология и радиология. За стоматолози”, под ред. на Л. Величков – 1991 г. – 8
- с А. Николаев - „Клинична рентгенология. За стоматолози” – 1958 г. – 12
- с В. Михайлов – „Рентгенова терапия” – 1956 г. – 12
- с P. Dawson; W. Clauss – “Contrast media in practice” – 1994 г. – 20
- с Г. Хаджидеков – „Томография. Методично указание” – 1970 г. – 5
- с Г. Хаджидеков; Б. Ботев – „Томография на костите” – 1957 г. – 12
- с Г. Хаджидеков – „Рентгенова диагностика на ставните заболявания” – 1972 г. – 25
- с J. Lissner; M. Seiderer – “Klinische Kernspintomographie” – 1987 г. – 35
- С. Рейнберг – „Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. Атлас рентгенограмм” – 1955 г. – 20
- „Рентгенологический атлас заболеваний опорно-двигательного аппарата” – 1984 г. – 20
- с Н. Косинская – „Дегенеративно-дистрофические поражения костносуставного аппарата (Клиническая рентгенодиагностика и экспертиза трудоспособности)” – 1961 г. – 18
- с „Ръководство по рентгенова диагностика. Костна и сърдечно-съдова система”, под ред. на Г. Тенчов – 1961 г. – 30
- с „Ръководство по рентгенова диагностика. Дихателна, храносмилателна, пикочоотделителна и полова система”, под ред. на Г. Тенчов – 1962 г. – 25
- с Г. Господинов и кол. – „Рентгенова диагностика в гинекологията” – 1979 г. – 15
- с А. Хаджиев; Л. Новачков – „Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията” – 1986 г. – 20
- „Рентгенова диагностика на сърдечно-съдовите заболявания”, под ред. на С. Францов – 1990 г. – 25
- с М. Димитров – „Белодробни изменения при сърдечно-съдовите заболявания (Рентгенова диагностика на сърдечния бял дроб)” – 1968 г. – 15
- с Р. Раданов – „Туберкулозата у децата (с атлас от рентгенограми и фотоснимки)” – 1953 г.; 1956 г. – 17
- с Ю. Муромский – „Клиническая рентгеноанатомия трахео-бронхиального дерева” – 1973 г. – 15
- с „Рентгенова и радиоизотопна диагностика на заболяванията на дихателната система”, под ред. на И. Пешев – 1980 г. – 25
- с „Неврорентгенология”, под ред. на М. Лесев – 1976 г. – 27
- с „Ехокардиография в детската възраст”, под ред. на Д. Величкова – 1992 г. – 15
- с И. Томов; Н. Наумов – „Ехографска диагностика на вътрешните болести” – 1992 г. – 35
- с L. Bassett and coll. – “Film-screen mammography. An atlas of instructional cases” – 1991 г. – 55
- с L. Nelson; W. Bo; G. Linch – “Fetal sectional anatomy and ultrasonography” – 1988 г. – 45
- с Е. Титянова – „Доплерова сонография. Диагностична стойност и клинично приложение в неврологията” – 2002 г. – 22
- с А. Водовозов – „Световые рефлексы глазного дна. Атлас” – 1980 г. – 17
- с „Флуоресцеинова ангиография на очното дъно“, под ред. на В. Танев – 1990 г. – 20
- Л. Тодорова; И. Ушев – „Ангиографски атлас на бъбречните заболявания” – 1987 г. – 25
- с А. Боздуганов – „Радиоизотопна ренография” – 1969 г. – 8
- с N. Reed Dunnick and coll. – “Textbook of Uroradiology” – 1997 г. – 55
- „Селективная ангиография. Органов брюшной полости и забрюшинного пространства” – 1971 г. – 5
- „Анатомический атлас лимфатических капиляров” – 1966 г. – 10
- с Е. Endrei - “Thoraxrontgendiagnostik. Das lungekarzinom” – 1979 г. – 6
- с „Гастроентерологична ендоскопия”, под ред. на Х. Браилски – 1988 г. – 33
- к “Atlas of practical proctology” – 1990 г. – 28
- с J. Farman – “Gastrointestinal radiology” – 1991 г. – 25
- с С. Крайчев – „Рентгенова диагностика на илеуса” – 1983 г. – 12
- с М. Маргаритов – „Зъболекарска рентгенология” /фототипно/ - 2009 г. – 17
- с Д. Маджаров – „Атлас по стоматологична рентгенология” – 1989 г. – 28
- С. Кондов – „Ехографска диагностика в неврохирургията” – 2011 г. – 10


0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
veroslav.manov@abv.bg
  •  Изпрати запитване
  • Тел: 0887480191


  • София
  • Дата на публикуване: 20.11.2015

Обява №: 119308


Подобни обяви в София: