Търси
в
Направи VIP

Книги по спешна медицина и анестезиология

13.00 лв.

КНИГИ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

(Цените са в български левове)

- с „Спешна медицинска помощ”, под ред. на Г. Златарски; М. Миланов – 1995 г. – 35
- с А. Рестелини; П.-Ж. Мале; П.-Ф. Унгер – „Спешна медицина” – 1994 г. – 28
- с „Интензивни грижи. За сестри”, под ред. на Й. Йорданов – 1983 г.; 1991 г. – 10
- „Ръководство за упражнения по анестезиология и реанимация”, под ред. на Й. Йорданов – 1978 г.; 1993 г. – 10
- с Й. Йорданов – „Клинична и биологична смърт” – 1974 г. – 12
- А. Атанасов; Й. Йорданов – „Анестезиология в детската възраст” – 1985 г. – 17
- с „Съвременни насоки в обезболяването и реанимацията”, под ред. на С. Саев; С. Филипов – 1969 г. – 17
- „Интензивна терапия в детската възраст”, под ред. на С. Саев – 1978 г. – 8
- с Е. Балчева; К. Анастасов; С. Саев; Р. Овчаров – „Обезболяване в стоматологията” – 1979 г. – 13
- „Насоки в сърдечно-съдовата реанимация и интензивно лечение”, под ред. на С. Саев – 1983 г. – 13
- с И. Попилиев; И. Ангелова – „Наръчник. Клиника и терапия на спешните сърдечно-съдови заболявания и синдроми” – 1996 г. – 10
- „Диагноза, лечение и интензивни грижи на спешните състояния в кардиологията”, под ред. на Н. Мавродинов; Г. Стефанов – 1977 г. – 8
- „Диагноза и лечение на спешните състояния при вътрешните болести”, под ред. на А. Монов; Г. Стефанов – 1979 г. – 13
- с А. Монов – „Шокови състояния при остри токсични и алергични заболявания” – 1977 г. – 10
- с „Шокови състояния и интензивно лечение при инфекциозните заболявания”, под ред. на М. Радев – 1982 г. – 10
- с „Ръководство за бърза медицинска помощ при остри заболявания и травми”, под ред. на И. Иванчев; М. Милев – 1979 г. – 10
- с Н. Иванов; Н. Колев; З. Колев – „Кратък наръчник по интензивна терапия. Записки на терапевта” – 2000 г. – 12
- с Е. Наков; А. Ангелов – „Патоморфология на анестезиологичните и реанимационните усложнения” – 1986 г. – 12
- с „Спешни състояния при белодробните заболявания”, под ред. на П. Добрев – 1985 г. – 13
- с Б. Петровский; С. Ефуни – „Основи на хипербарната оксигенация” – 1979 г. – 15
- „Неотложни състояния в урологията”, под ред. на Н. Минков – 1984 г. – 18
- с Х. Оцетов – „Острите заболявания на пикочните пътища” – 1958 г. – 6
- В. Коларски – „Спешни състояния в гастроентерологията” – 1992 г. – 10
- с „Остри хирургични заболявания на гръдния кош и корема в детската възраст”, под ред. на Д. Арнаудов – 1972 г. – 10
- с „Остри коремни хирургични заболявания в детската възраст”, под ред. на И. Иванчев; А. Боянов – 1994 г. – 20
- с Н. Яръмов – „Остър хирургичен корем” – 2008 г. – 20
- с „Спешна хирургия”, под ред. на А. Пинкас; И. Виячки – 1993 г. – 30
- с „Спешна офталмология”, под ред. на С. Дъбов – 1980 г. – 13
- с М. Балаболкин; В. Лукянчиков – „Клиника и лечение на критичните състояния в ендокринологията” – 1985 г. – 10
- с „Някои спешни състояния в детската възраст”, под ред. на Г. Петков – 1989 г. – 8
- „Наръчник по спешна и неотложна помощ в педиатрията”, под ред. на Г. Панчев – 1984 г. – 8
- Л. Виле; М. Обладен – „Интензивни грижи за новороденото” – 1986 г. – 12
- „Synopsis of pediatric emergency medicine” – 1993 г. – 50
- с „Интензивно лечение и реанимация в неврологията”, под ред. на Д. Хаджиев – 1983 г. – 12
- с В. Митков – „Спешна неврология” – 1982 г. – 15
- Н. Гергелчев; Я. Христов; К. Христова – „Насоки в интензивното лечение на тежката черепно-мозъчна травма” – 2000 г. – 7
- с В. Боснев – „Клинична невровегетология и гранични проблеми” – 2004 г. – 8
- с А. Темелков; Р. Маринова – „Нозокомиални инфекции при интензивно лечение” – 2011 г. – 13
- „Обезболяване, реанимация и интензивно лечение в акушерството”, под ред. на Л. Митев – 1981 г.; 1986 г. – 13
- В. Ирасек; Л. Новачков – „Спешна помощ в акушеро-гинекологичната практика” – 1982 г. – 8
- с „Спешни и неотложни състояния в онкологията”, под ред. на Г. Митров – 1896 г. – 10
- с R. Glick and coll. – “Psychiatric emergencies” – 1976 г. – 12
- “Emergency care” – 1978 г. – 15
- с W. D. Wylie; H. C. Curchill-Davidson – “A practice of anaesthesia” – 1972 г. – 35
- с R. Frey; W. Hugin; O. Mayrhofer – “Lehrbuch der anaesthesiologie und wiederbelebung” – 1971 г. – 35

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
veroslav.manov@abv.bg
  •  Изпрати запитване
  • Тел: 0887480191


  • София
  • Дата на публикуване: 20.11.2015

Обява №: 119302


Подобни обяви в София: