Търси
в
Направи VIP

Книги по кардиология, ангиология и хематология

13.00 лв.

КНИГИ ПО КАРДИОЛОГИЯ; АНГИОЛОГИЯ; ХЕМАТОЛОГИЯ
(Цените са в български левове)

- „Клинична кардиология”, под ред. на Ю. Белов – 1984 г. – 15
- с „Вътрешни болести”, под ред. на Ч. Начев – т. II – Клиника /Пневмология, кардиология, ендокринология/ – 1994 г. – 25
- И. Томов – „Лечение на болестите на сърцето” – 1982 г. – 8
- И. Томов – „Клапни пороци на сърцето” – 1983 г. – 8
- „Профилактика; диагностика; терапия; актуални проблеми”, под ред. на И. Томов; Н. Гочева – 2006 г. – 18
- с И. Томов – „Електрокардиография” – 1986 г. – 17
- с И. Томов; Л. Томов – „Клинична електрокардиография и векторкардиография” – 1975 г. – 20
- с Л. Томов; Л. Апостолов; Й. Пантев – „Практическа електрокардиография с атлас” – 1964 г. – 12
- „Инфаркт на миокарда”, под ред. на Л. Томов – 1978 г. – 7
- И. Попилиев – „Повторен инфаркт на миокарда” – 1990 г. – 5
- с И. Попилиев; И. Ангелова – „Наръчник. Клиника и терапия на спешните сърдечно-съдови заболявания и синдроми” – 1996 г. – 10
- с И. Томов; Н. Наумов – „Ехографска диагностика на вътрешните болести” – 1992 г. – 35
- „Диагноза, лечение и интензивни грижи на спешните състояния в кардиологията”, под ред. на Н. Мавродинов; Г. Стефанов – 1977 г. – 8
- „Насоки в сърдечно-съдовата реанимация и интензивно лечение”, под ред. на С. Саев – 1983 г. – 13
- с С. Раданов; Й. Белоев – „Скоропостижна смърт при заболявания на сърдечно-съдовата система” – 1983 г. – 12
- Л. Георгиев; М. Григоров – „Сърдечна недостатъчност” – 1994 г. – 10
- “Heart” – 1983 г. – 15
- “Atrial fibrillation” – 1992 г. – 15
- “Development and structure of the cardiovascular system”- 1961 г. – 15
- “Cardiovascular physiology” – 1984 г. – 15
- “Cardiology. New advances in diuretic treatment” – 1993 г. – 10
- Е. Маламов – „Стенокардия” – 1985 г. – 5
- с Е. Маламов; К. Чичовски; А. Хекимян – „Кардиомиопатии” – 1987 г. – 10
- с „Кардиомиопатии”, под ред. Н. Гочева; Б. Георгиев /липсват седем глави/ - 2012 г. – 10
- с А. Дойчинов; А. Анастасов; Й. Топалов – „Лечение с антитромбозни медикаменти” – 1981 г. – 7
- с „Инфекциозен ендокардит”, под ред. на Ц. Павлов – 1988 г. – 10
- „Сърдечни пороци”, под ред. на Ч. Драгойчев – 1985 г. – 8
- с Ч. Начев – „Артериална хипертония. Диагностично-терапевтични таблици” – 1986 г. – 13
- Т. Василев – „Вазоренална хипертония” – 1977 г. – 5
- с Е. Бозаджиева – „Ендокринни хипертонии” – 1979 г. – 10
- с Г. Шишков – „Съвременно лечение и профилактика на болестите на цивилизацията – хипертонична болест, затлъстяване, диабет, атеросклероза” – 2008 г. – 10
- с К. Тихолов – „Хипотония” – 1968 г. – 7
- с „Коарктация на аортата”, под ред. на Д. Шишманов – 1976 г. – 8
- с М. Рашев – „Коронарна болест” – 1969 г. – 10
- с „Атеросклероза”, под ред. на М. Рашев – 1974 г. – 10
- „Функционална диагностика на заболяванията на сърцето и периферното кръвообращение”, под ред. на Д. Димитров; И. Генов – 1972 г. – 10
- с „Бременност, раждане и сърдечно-съдови заболявания”, под ред. на Ц. Павлов – 1985 г. – 12
- „Атлас хирургии сердца” – 1961 г. – 15
- с „Сердечно – сосудистая хирургия”, под ред. на В. Бураковский; Л. Бокерия – 1989 г. – 35
- с „Сърдечна хирургия”, под ред. на Ч. Драгойчев – 1987 г. – 25
- „Опасности, грешки и усложнения в шийната, гръдната и сърдечно-съдовата хирургия”, под ред. на Н. Василев; Ч. Драгойчев; Й. Топалов – 1985 г. – 18
- с „Съдова хирургия”, под ред. на И. Генов; Д. Димитров; Г. Кръстинов – 1973 г. – 18
- с „Хирургични болести” – т. 2, под ред. на С. Баев – 1993 г. – 18
- с S. Turney; A. Rodriguez; R. A. Cowley – “Management of cardiothoracic trauma” – 1990 г. – 30
- И. Георгиев – „Александър Чирков. Между болката и радостта” – 1998 г. – 5
- с С. Белов – „Вродени пороци на кръвоносните съдове. Диагностика и хирургично лечение” – 1982 г. – 15
- Д. Илиев – „Вродени сърдечни малформации” – 1994 г. – 5
- П. Нинова; И. Бойкинов – „Аускултация на сърцето и фонокардиография в детската възраст” – 1980 г. – 15
- Б. Братанов; З. Станчев – „Диференциална диагноза на фебрилните състояния в детската възраст” – 1983 г. – 10
- с „Ръководство по рентгенова диагностика. Костна и сърдечно-съдова система”, под ред. на Г. Тенчов – 1961 г. – 30
- „Рентгенова диагностика на сърдечно-съдовите заболявания”, под ред. на С. Францов – 1990 г. – 25
- с М. Димитров – „Белодробни изменения при сърдечно-съдовите заболявания (Рентгенова диагностика на сърдечния бял дроб)” – 1968 г. – 15
- с Д. Стефков – „Белодробно сърце” – 1963 г. – 6
- „Селективная ангиография. Органов брюшной полости и забрюшинного пространства” – 1971 г. – 5
- Л. Тодорова; И. Ушев – „Ангиографски атлас на бъбречните заболявания” – 1987 г. – 25
- с „Флуоресцеинова ангиография на очното дъно“, под ред. на В. Танев – 1990 г. – 20
- „Анатомический атлас лимфатических капиляров” – 1966 г. – 10
- с „Ръководство за програмирано обучение по електрокардиография в детската възраст”, под ред. на Д. Величкова – 1985 г. – 25
- с „Ехокардиография в детската възраст”, под ред. на Д. Величкова – 1992 г. – 15
- Р. Д. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 2 – 1973 г. – 55
- В. Воробьев; Р. Синельников – „Атлас анатомии человека. Ангиология” – 1948 г. – 35
- Р. Д. Синельников; Я. Р. Синельников - „Атлас анатомии человека” – т. 3 – 1992 г. – 45
- с/к „Анатомически атлас” по В. Шпателхолц – 1-2 т. – Кости, свързвания на костите и мускули; Вътрешности, съдова система, нервна система и сетивни органи – 1946 г. – 70
- с Ф. Бланшмезон; Ф. Грени – „Атлас по анатомия на повърхностните вени на долните крайници” – 10
- с В. Ванков – „Морфология на вените” – 1989 г. – 10
- с С. Белов и кол. – „Заболявания на периферните вени” – 1968 г. – 8
- к Д. Хаджиев; З. Бахариев – „Разширени вени на долните крайници” – 1977 г. – 5
- с Л. Карагьозов – „Хирургично лечение на съдовите заболявания на мозъка” – 1981 г. – 17
- Д. Хаджиев – „Латентна и преходна недостатъчност на мозъчното кръвообращение” – 1976 г. – 12
- „Cerebrovascular disorders” – 1990 г. – 40
- с К. Танчев – „Отосклероза. Причини, симптоми, лечение” – 2010 г. – 7
- А. Дойчинов; В. Главанакова; Р. Райчев – „Тромбози, емболии и хеморагии в акушерството и гинекологията” – 1974 г. – 5
- с Б. Дьокерт – „Сърдечни глюкозиди” – 1977 г. – 6

- “The blood-brain barrier. Cellular and molecular biology” – 1994 г. – 15
- „Hiperlipidaemia in practice” – 1991 г. – 15
- „Клинична хематология” – 1964 г. – 10
- с „Ръководство по вътрешни болести” – т. 2, под ред. на А. Малеев; С. Иванов (Пневмология, хематология, ревматология) – 1984 г. – 20
- с „Клинични наблюдения в хематологията”, под ред. на Е. Йорданова – 1989 г. – 8
- с Е. Йорданова; Л. Герчева – „Миеломна болест” – 1990 г. – 8
- с Е. Йорданова – „Желязо-дефицитни състояния и анемии” – 1981 г. – 8
- „Клинична хематология”, под ред. на А. Добрева; Е. Йорданова – 1984 г. – 17
- „Атлас по хематология”, под ред. на А. Добрева – 1984 г. – 25
- „Лечение с кръв и кръвни биопрепарати”, под ред. на А. Добрева – 1989 г. – 7
- с А. Добрева; Т. Мешеков – „Цитодиагностика и диференциална диагноза на кръвните болести” – 1986 г. – 15
- с А. Анастасов; Н. Дойчинова – „Имунни кръвни заболявания” – 1962 г. – 6
- „Трансфузионна хематология”, под ред. на В. Серафимов-Димитров – 1972 г. – 15
- с И. Вапцаров; М. Йомтов; С. Савов; И. Дюкмеджиев; М. Ешкенази – „Диспротеинемии” – 1966 г.; 1973 г. – 12
- с И. Попвасилев; Х. Близнаков – „Кръвногрупови системи у човека” – 1980 г. – 8
- с Д. Димитров – „Анемии на бременните /хемогестози/” – 1982 г. – 10
- с З. Пейчева; Д. Кръстев – „Токсоплазмен лимфаденит” – 1983 г. – 7
- с А. Гигов – „Токсоплазмоза” – 1963 г. – 8
- С. Димитров – „Диагноза и терапия на кръвните заболявания в детската възраст” – 1972 г. – 12
- с „Извънбъбречни методи за очистване на кръвта”, под ред. на З. Киряков – 1984 г. – 10
- с „Глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност”, под ред. на М. Цонева – 1982 г. – 7
- с „Левкозният проблем”, под ред. на З. Георгиев 1975 г. – 8
- с А. Панов – „Левкози и левкозоподобни реакции в детската възраст” – 1969 г. – 8
- с Т. Лисичков – „Генетична консултация при вродените коагулопатии” – 2007 г. – 3
- с „Нарушения на хемостазата”, под ред. на Т. Лисичков – 12
- с Т. Лисичков; А. Андреев – „Ставни проблеми при хемофилия” – 2008 г. – 3
- с Г. Георгиев – „Съвременна рехабилитация и профилактика на болни с хемофилия” – 2007 г. – 8
- с З. Аничкова – „Кръвотечения при бременност, раждане и в следродовия период” – 1979 г. – 8
- с С. Попкиров – „Хематогенен остеомиелит в детската възраст” – 1983 г. – 13

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
veroslav.manov@abv.bg
  •  Изпрати запитване
  • Тел: 0887480191


  • София
  • Дата на публикуване: 16.11.2015

Обява №: 118824


Подобни обяви в София: