Търси
в
Направи VIP

Книги по хирургия

15.00 лв.

КНИГИ ПО ХИРУРГИЯ
(Цените са в български левове)

- с И. Карамишев; Б. Господинов; Б. Иванов; Н. Ангелов – „Хирургия. За сестри” – 1975 г. – 8
- „Пропедевтика на хирургичните болести”, под ред. на К. Енев – 1983 г. – 10
- „Ръководство по пропедевтика на хирургичните болести”, под ред. на Г. Милков – 1990 г. – 10
- „Ръководство по пропедевтика на хирургичните болести”, под ред. на Г. Ганчев – 1984 г. – 10
- с „Ръководство по обща и оперативна хирургия”, под ред. на В. Димитрова – 2004 г. – 12
- Я. Добрев; П. Мишев – „Специална хирургия” – 1972 г. – 8
- с „Хирургични болести” – т. 2, под ред. на С. Баев – 1993 г. – 18
- с „Ръководство по клинична хирургия”, под ред. на С. Баев – 1989 г. – 13
- „Хирургични болести. За стоматолози”, под ред. на Г. Милков – 1986 г. – 5
- с „Малка хирургия”, под ред. на К. Стоянов – 1958 г. – 10
- с „Спешна хирургия”, под ред. на А. Пинкас; И. Виячки – 1993 г. – 30
- с Н. Яръмов – „Остър хирургичен корем” – 2008 г. – 20
- с Ch. Illingworth – “A short textbook of surgery” – 1972 г. – 20
- с „Оперативна хирургия” – т. 1, под ред. на Б. Бойчев; С. Димитров; А. Червенаков (Обща част) – 1959 г. – 13
- с „Оперативна хирургия” – т. 6, под ред. на Б. Бойчев; С. Димитров; А. Червенаков (Хирургия на опорно-двигателния апарат) – 1965 г. – 30
- Б. Бойчев; Б. Конфорти; К. Чоканов – „Оперативна ортопедия и травматология” – 1955 г. – 60
- с „Бойчева оперативна ортопедия и травматология” – т. 2, под ред. на Я. Холевич – 1988 г. – 55
- „Оперативная хирургия с топографической анатомией детского возраста” – 1989 г. – 15
- с „Детска хирургия”, под ред. на Д. Арнаудов – 1978 г. – 20
- с „Остри хирургични заболявания на гръдния кош и корема в детската възраст”, под ред. на Д. Арнаудов – 1972 г. – 10
- с Д. Арнаудов; А. Луканов; Д. Величкова – „Остър хирургически корем в детската възраст” – 1961 г. – 10
- с Х. Христов; И. Иванчев; А. Боянов – „Остър апендицит и неговите усложнения в детската възраст” – 1980 г. – 10
- с „Остри коремни хирургични заболявания в детската възраст”, под ред. на И. Иванчев; А. Боянов – 1994 г. – 20
- „Детска хирургия”, под ред. на И. Иванчев – 1988 г. – 30
- „Детская хирургия” – 1983 г. – 12
- „Атлас операций у новорожденных” – 1984 г. – 35
- “Manual of preoperative and postoperative care” – 1971 г. – 15
- “Total mesorectal excision with water-jet” – 2002 г. – 15
- И. Крушков; И. Ламбев; Н. Ангелов – „Лекарства, повлияващи болката и микробната инфекция в хирургията” – 1977 г. – 6
- Н. Еланский – „Военно-полева хирургия” – 1946 г. – 10
- „Учебник по военнополева хирургия”, под ред. на Г. Кръстинов; И. Копчев и др. – 1968 г. – 15
- с В. Кавракиров – „Записки по военно-полева лицево-челюстна хирургия” – 1955 г. – 12
- „Мирновременни и военновременни травми на корема” – 1974 г. – 10
- „Справочник эксперта – хирурга” – 1967 г. – 5
- „Руководство по экспериментальной хирургии” – 1989 г. – 8
- И. Киранов – „Газова анаеробна инфекция” – 1974 г. – 5
- с Б. Петровский; С. Ефуни – „Основи на хипербарната оксигенация” – 1979 г. – 15
- с „Коремна хирургия”, под ред. на Г. Ганчев; Я. Добрев; К. Енев; В. Матеев – 1980 г. – 25
- „Коремна хирургия”, под ред. на С. Баев – 1990 г. – 30
- Я. Добрев – „Остър корем” – 1964 г. – 8
- с „Клинична патофизиология на хирургичните заболявания”, под ред. на Я. Добрев – 1983 г. – 13
- с М. Донев – „Хирургично лечение на белодробната туберкулоза” – 1964 г. – 22
- с „Гнойни заболявания на белия дроб и плеврата у децата”, под ред. на Д. Арнаудов – 1981 г. – 10
- с Т. Маринов – „Трахеотомия” – 1989 г. – 6
- с Г. Попов – „Резекции на белия дроб” – 1958 г. – 12
- с Н. Анчев – „Травматични повреди на гърдите” – 1962 г. – 12
- с „Биологичноактивни материали в хирургията“, под ред. на Н. Василев – 1986 г. – 12
- Н. Василев – „Хирургия на щитовидната жлеза” – 1989 г. – 22
- с „Жлъчно-чернодробна хирургия”, под ред. на Н. Василев; С. Баев – 1989 г. – 30
- с Б. Баев; Н. Василев; И. Карамишев - „Хирургия на щитовидната жлеза” – 1963 г. – 12
- Н. Василев; Н. Цанков – „Грешки, опасности и усложнения в коремната хирургия” – 1983 г. – 15
- с Н. Цанков – „Външни чревни фистули” – 1984 г. – 10
- с Д. Хаджиев – „Аноректални абсцеси и фистули” – 1972 г. – 8
- с Х. Дереджян – „Проблеми на релапаротомията” – 1995 г. – 6
- С. Зографски – „Ендокринна хирургия” – 1987 г. – 25
- „Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение”, под ред. на Д. Дамянов – 2004 г. – 8
- Л. Димитров – „Хронични заболявания на далака и порталната система и тяхното хирургично лечение” – 1965 г. – 5
- М. Даскалов – „Приноси към техниката на операциите на стомаха, жлъчно-чернодробно-панкреатичната система и коремната стена” – 1996 г. – 8
- с М. Даскалов – „Студии и въпроси от коремната хирургия” – 1998 г. /?/ - 20
- с Б. Петровски и кол. – „Реконструктивна хирургия при увреждания на извънчернодробните жлъчни пътища” – 1986 г. – 13
- С. Попкиров – „Гнойно-септична хирургия” – 1984 г. – 35
- с С. Попкиров – „Оперативна хирургия на острите гнойни и некротични инфекции” – 1994 г. – 30
- с „Раны и раневая инфекция”, под ред. на М. Кузин; Б. Костюченок – 1990 г. – 25
- с И. Зънзов; Т. Христодулов – „Рани” – 1988 г. – 10
- с Ц. Цветков; Ц. Такева; В. Станчев – „Рани – лечение с български биопрепарати” – 2003 г. – 10
- Н. Минков – „Малформативни уропатии в детската възраст” – 1989 г. – 20
- „Неотложни състояния в урологията”, под ред. на Н. Минков – 1984 г. – 18
- Н. Толеков – „Оперативно лечение на травматичните поражения в задната уретра и набор-дилатор за следоперативна дилатация” – 1976 г. – 8
- „Термични поражения”, под ред. на Й. Червенков; Б. Шиндарски – 1982 г. – 10
- с „Пластична хирургия”, под ред. на Б. Шиндарски; Й. Червенков; И. Матев – 1984 г. – 27
- с Р. Казанджиев – „Липоскулптура и хирургия на силуета. Основни техники” – 2001 г. – 25
- Ц. Михов; Д. Ранев – „Филатовото стебло в пластично-възстановителната хирургия” – 1956 г. – 8
- с Н. Недков – „Възстановителна хирургия на лицето” – 1956 г. – 20
- „Пропедевтика на хирургичната стоматология”, под ред. на Г. Коларов – 1982 г. – 8
- с „Хирургична стоматология”, под ред. на К. Анастасов – 1975 г. – 17
- с Е. Георгиев; К. Анастасов; В. Апостолова; Ц. Стоилова – „Вродени цепнатини на устните и небцето” – 1993 г. – 15
- С. Давидов; З. Пенев – „Лицево-челюстна травматология” – 1962 г. – 10
- с К. Георгиева; М. Филипов – „Фрактури на ябълчната кост и дъга” – 1985 г. – 15
- с „Амбулаторни хирургични стоматологични интервенции”, под ред. на К. Георгиева-Танчева; С. Иванов – 1986 г. – 10
- с С. Иванов; Г. Коларов; М. Филипов – „Фрактури на челюстите и травми на зъбите у децата” – 1987 г. – 12
- Л. Николова-Троева – „Физиотерапия на хирургичните заболявания” – 1965 г. – 8
- с С. Белов и кол. – „Заболявания на периферните вени” – 1968 г. – 8
- Д. Хаджиев; З. Бахариев – „Разширени вени на долните крайници” – 1977 г. – 5
- „Атлас хирургии сердца” – 1961 г. – 15
- с „Сердечно – сосудистая хирургия”, под ред. на В. Бураковский; Л. Бокерия – 1989 г. – 35
- с „Сърдечна хирургия”, под ред. на Ч. Драгойчев – 1987 г. – 25
- „Опасности, грешки и усложнения в шийната, гръдната и сърдечно-съдовата хирургия”, под ред. на Н. Василев; Ч. Драгойчев; Й. Топалов – 1985 г. – 18
- с „Съдова хирургия”, под ред. на И. Генов; Д. Димитров; Г. Кръстинов – 1973 г. – 18
- с С. Белов – „Вродени пороци на кръвоносните съдове. Диагностика и хирургично лечение” – 1982 г. – 15
- И. Георгиев – „Александър Чирков. Между болката и радостта” – 1998 г. – 5
- с R. Hurt; M. Bates – „Essentials of thoracic surgery” – 1986 г. – 30
- “Reconstruction of the child’s hand” – 1991 г. – 30
- с К. Стойчев – „Животът на един хирург. Азбука на ортопедичните обувки” – 2001 г. – 12
- с Б. Йорданов – „Мозъчен оток” – 1982 г. – 12
- с „Диагностика и лечение на неврохирургичните заболявания”, под ред. на Ф. Филипов; Г. Савов; П. Петров – 1973 г. – 25
- с Л. Карагьозов – „Хирургично лечение на съдовите заболявания на мозъка” – 1981 г. – 17
- с Л. Карагьозов – „Кратка неврохирургия” – 1989 г. – 15
- „Детска неврохирургия”, под ред. на П. Вецка – 1989 г. – 12
- С. Кондов – „Ехографска диагностика в неврохирургията” – 2011 г. – 10
- „Национална конференция по неврохирургия” – 1995 г. – 5
- “Lasers in neurosurgery” – 1988 г. – 15
- “Neural transplantation. From molecular basis to clinical applications” – 1990 г. – 30
- с „Оперативна гинекология”, под ред. на К. Мирков – 1989 г. – 25
- „Оперативная гинекология” – 1977 г. – 10
- с G. Martius – “Gynakologische operationen” – 1980 г. – 18
- с W. Keye, Jr. – “Laser surgery in gynecology and obstetrics” – 1990 г. – 35
- С. Федоров – „Имплантация искусственого хрусталика” – 1977 г. – 8
- “Healon. Use in ophthalmic surgery” – 1983 г. – 12
- с „Офталмохирургия” – т. 1-2, под ред. на Н. Константинов; С. Дъбов – 1982/84 г. – 35
- М. Краснов – „Микрохирургия на глаукомите” – 1987 г. – 12
- с „Атлас оперативной оториноларингологии”, под ред. на В. Погосов – 1983 г. – 18
- “Surgical problems affecting the patient with cancer” – 1996 г. – 20
- “Complete guide to symptoms, illness and surgery” – 1989 г. – 35

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
veroslav.manov@abv.bg
  •  Изпрати запитване
  • Тел: 0887480191


  • София
  • Дата на публикуване: 20.11.2015

Обява №: 119301


Подобни обяви в София: