Търси
в
Направи VIP

Книги по ендокринология, алергология, имунология

12.00 лв.

КНИГИ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ; ИМУНОЛОГИЯ; АЛЕРГОЛОГИЯ

(Цените са в български левове)

- „Клинична ендокринология”, под ред. на Е. Бозаджиева – 1982 г. – 17
- „Ендокринни и неендокринни хормонообразуващи тумори”, под ред. на Е. Бозаджиева – 1976 г. – 8
- с Е. Бозаджиева – „Ендокринни хипертонии” – 1979 г. – 10
- с „Вътрешни болести”, под ред. на Ч. Начев – т. II – Клиника /Пневмология, кардиология, ендокринология/ – 1994 г. – 25
- с М. Енфеджиев – „Простата. Патология, клиника и терапия на простатните заболявания” – 1955 г. – 10
- Т. Патрашков – „Рак на простатата” – 1986 г. – 8
- Т. Патрашков – „Болести на простатната жлеза” – 1987 г. – 5
- с L. Bassett and coll. – “Film-screen mammography. An atlas of instructional cases” – 1991 г. – 55
- “Interpretation of breast biopsies” – 1996 г. – 15
- „Рак на млечната жлеза”, под ред. на С. Киров – 1982 г. – 8
- с Б. Баев; Н. Василев; И. Карамишев - „Хирургия на щитовидната жлеза” – 1963 г. – 12
- Н. Василев – „Хирургия на щитовидната жлеза” – 1989 г. – 22
- С. Зографски – „Ендокринна хирургия” – 1987 г. – 25
- „Диагностика на ендокринните заболявания”, под ред. на Др. Коев – 1988 г. – 12
- Г. Дашев; Е. Тараканов – „Функционална патоморфология на ендокринната система” – 1978 г. – 10
- с Х. Браилски; Л. Динков – „Стомашно-чревни хормони” – 1984 г. – 10
- С. Иванов; А. Цанев – „Ендокринна гастроентерология” – 1989 г. – 8
- Д. Колев – „Хормони” – 1972 г. – 6
- с А. Малеева – „Хормони” – 1995 г. – 8
- с З. Кемилева – „Тимус” – 1979 г. – 10
- С. Миланов; Т. Станкушева; А. Малеева – „Хипоталамусни и хипофизни хормони” – 1978 г. – 8
- с Т. Станкушева – „Затлъстяване и ендокринни нарушения у жени” – 1985 г. – 8
- с М. Балаболкин; В. Лукянчиков – „Клиника и лечение на критичните състояния в ендокринологията” – 1985 г. – 10
- С. Спасов; В. Меламед – „Ендокринни промени при патологична бременност” – 1987 г. – 8
- с С. Спасов; М. Протич – „Ендокринен стерилитет” – 1988 г. – 12
- с Д. Димитров; Ж. Андреев – „Кортикотерапия и бременност” – 1980 г. – 10
- с Д. Димитров – „Човешкият хориален гонадотропин” – 1976 г. – 7
- Friedrich Jockenhovel – “Male hypogonadism” – 2004 г. – 12
- с И. Курцин; Н. Николов – „Кортико-висцералната теория на медицината и хормоналната регулация” – 1966 г. – 10
- с К. Визев – „Биологичната възраст като медико-социален проблем и нейното повлияване от някои ендокринни фактори” – 2009 г. – 8
- „Невро-ендокринни аспекти на кожни заболявания” – 2001 г. – 8
- с Г. Дамянова – „Невровегетативни и невроендокринни диенцефални нарушения” – 1996 г. – 7
- с Г. Панчев; Ю. Ковачева – „Малабсорбционен синдром в детската възраст” – 1989 г. – 10
- с Л. Балабански – „Хранене и обменни заболявания” – 1990 г. – 10
- с Г. Шишков – „Съвременно лечение и профилактика на болестите на цивилизацията – хипертонична болест, затлъстяване, диабет, атеросклероза” – 2008 г. – 10
- с М. Бергер; В. Юргенс; И. Даскалова – „Инсулинотерапия” – 1993 г. – 10
- с Д. Андреев – „Перорално лечение на захарната болест” – 1975 г. – 7
- Д. Андреев – „Наръчник на диабетно болния” – 1982 г. – 5
- с Е. Щандл; Х. Менерт – „Наръчник на диабетика” – 1998 г. – 7
- с В. Христов; И. Несторов; М. Ригов – „Как да живея с диабет. Наръчник” – 1994 г. – 7
- с Дж. Гомез – „Как да живеем с диабет” – 2002 г. – 8
- с „Да живееш с диабет” – 3
- с Н. Дразнин – „Сахарный диабет” – 1973 г. – 5
- с „Методични указания по захарен диабет” – 2004 г. – 6
- с „Затлъстяване в детската възраст”, под ред. на М. Дамянова – 1990 г. – 8
- с „Болести на обмяната на веществата в детската възраст”, под ред. на С. Статева; М. Дамянова – 1982 г. – 15
- М. Дамянова – „Захарна болест в детската възраст” – 1972 г. – 8
- Иван Домусчиев – „Захарен диабет. Имунологични аспекти” – 2000 г. – 8

- с Д. Стайс; Е. Тер; Т. Парслоу – „Обща и клинична имунология” – 1997 г. – 40
- с H. Eisen – “General immunology” – 1990 г. – 22
- “Immunology: A synthesis” – 1987 г. – 15
- с L. Sigal; Y. Ron – “Immunology and Inflammation. Basic mechanisms and clinical consequences” – 1993 г. – 25
- к “Inflammatory bowel diseases” – 2000 г. – 15
- „Имунизации и ваксинации”, под ред. на И. Киров – 1978 г. – 7
- с „Синдром на антителна недостатъчност в детската възраст”, под ред. на В. Бъчварова – 1975 г. – 10
- с А. Анастасов; Н. Дойчинова – „Имунни кръвни заболявания” – 1962 г. – 6
- с „Имуно-ензимни методи”, под ред. на Б. Божков – 1988 г. – 8
- с И. Вапцаров; М. Йомтов; С. Савов; И. Дюкмеджиев; М. Ешкенази – „Диспротеинемии” – 1966 г.; 1973 г. – 12
- с С. Маринова-Митова; Р. Костадинова-Янкова – „Лигавичен имунитет” – 2009 г. – 12
- с А. Малеев; М. Огнянов; Д. Нинова-Брадистилова – „Имунологични проблеми в гастроентерологията” – 1978 г. – 10
- с М. Боева; В. Городилова – „Имунобиология на туморния растеж” – 1979 г. – 8
- С. Стоянов; Л. Резникова; Д. Наумова – „Имуно-серологична и биологична диагностика на кожните и венерическите болести” – 1973 г. – 10
- с Л. Борецки – „Вируси, имунитет, интерферон” – 1982 г. – 12
- “AIDS / HIV” – 1997 г. – 40
- “Crisis. Heterosexual behavior in the age of AIDS” – 1988 г. – 8
- „Лабораторна диагностика на имунните заболявания”, под ред. на Г. Костурков – 1987 г. – 12

- с „Практическо ръководство по алергология”, под ред. на Г. Костурков – 1986 г. – 12
- с Г. Костурков; М. Станева-Стоянова – „Медикаментозна алергия” – 1984 г. – 8
- с Г. Костурков – „Инфекциозна алергия” – 1982 г. – 8
- с „Алергология”, под ред. на В. Цончев – 1966 г. – 13
- с П. Михайлов; Н. Берова – „Клинична дерматоалергология” – 1980 г. – 13
- с „Алергени”, под ред. на В. Калайджиев – 1974 г. – 12
- с Л. Цветкова – „Климат и алергия” – 1979 г. – 8
- с Н. Недкова-Братанова; А. Ногаллер – „Хранителна непоносимост и хранителна алергия” – 1978 г. – 8
- К. Денчев – „Бронхиална астма” – 1978 г. – 6
- с В. Адо; Л. Горячкина – „Бронхиальная астма: профилактика” – 1976 г. – 5
- “Treatment of pediatric asthma” – 1990 г. – 10
- Ю. Майчук – „Алергични заболявания на очите” – 1988 г. – 10
- с А. Монов – „Шокови състояния при остри токсични и алергични заболявания” – 1977 г. – 10


0887 480 191 – Верослав
veroslav.manov@abv.bg
  •  Изпрати запитване
  • Тел: 0887480191


  • София
  • Дата на публикуване: 16.11.2015

Обява №: 118823


Подобни обяви в София: